สินค้าของเรา

น้ำดื่มบรรจุขวด PET และถังใสภายใต้แบรนด์ Blue Tree

ขนาด 350 มิลลิลิตร

(จำนวน 12 ขวด / แพ็ค)

ขนาด 600 มิลลิลิตร

(จำนวน 12 ขวด / แพ็ค)

ขนาด 1,500 มิลลิลิตร

(จำนวน 6 ขวด / แพ็ค)

ขนาด 18.9 ลิตร

(จำนวน 1 ถัง)

ตัวอย่างลูกค้าของเรา